Prohlášení bývalého ministra spravedlnosti K. Čermáka pro tisk
     

Z oddělení tiskového a styku z veřejností Ministerstva spravedlnosti nám bylo zasláno toto tiskové prohlášení.

V souvislosti s probíhající mediální kampaní bych rád každého ujistil, že žádného z těch, jejichž jména padla v souvislosti s případem Berka, jsem osobně neznal, ani s nimi nikterak nekomunikoval. Proti některým z nich jsem podal kárné návrhy pro porušení autorských práv a postavil je mimo službu. Informaci o dopravní nehodě soudce Sováka Ministerstvu spravedlnosti nikdo nesdělil. Dozvěděl jsem se o ní z deníku Dnes a z České televize 21.června 2004. Dosud nevím, kdy k ní došlo.

Demisi z funkce ministra spravedlnosti jsem napsal a datoval dnem 27.května 2004, premiéra jsem o ní téhož dne telefonicky informoval a pak mu ji dne 29.května 2004 osobně odevzdal. Souhlasil jsem s tím, že bude oznámena a přijata do 15.června 2004. Svou rezignaci jsem mediím nikdy neoznamoval a nepátral jsem po tom, kdo a kdy to učinil. Důvodem rezignace byla obava, že snížení platů soudců a státních zástupců v porovnání roku 2003 a 2005 o ročních v průměru asi 50.000,- Kč povede k destabilizaci justice a k neblahému zápolení moci soudní s mocí výkonnou. Kampaň, která se teď vede, mé obavy potvrzuje.

Je-li pravda, že mé telefony byly v době výkonu mé ministerské funkce odposlouchávány, tak mě to nijak zvlášť neruší. Nemám nic, co bych potřeboval tajit. Veřejnost by však asi zajímalo, kdo odposlechy ústavních činitelů v České republice nařizuje či povoluje a kdo o ně žádá. Zajímavé téma pro investigativní žurnalistiku a její „důvěryhodné zdroje“ informací.

Jsem pro účinné, rychlé a profesionální vyšetření všech podezření z trestných činů, jsem pro respektování presumpce neviny, ochranu práv osobnosti a poctivé informování veřejnosti. Nejsem pro temné náznaky a skryté výhrůžky, ani pro zavádějící mediální kampaně.

     

Karel Čermák
bývalý ministr spravedlnosti

Poslední změna dokumentu: 22. 6. 2004
Na stránkách projektů je vždy tento rozcestník:

Příspěvky nezařazené v projektech:
» Novela občanského soudního řádu a zákon o elektronických úkonech
» Malá glosa k rozsudku pro zmeškání
» Weinbergerův neoistitucionalismus, jeho logika a moderní stát
» Evropská komise připravila pro právníky informační kampaň o spolupráci v občanském právu v EU
» Malá poznámka k řešení pozdních příchodů žáků do hodin
» Prohlášení bývalého ministra spravedlnosti K. Čermáka pro tisk
» Rekodifikace trestního práva hmotného
» Rekodifikace obchodního práva (paragrafové znění + důvodová zpráva)
» Stav české justice
» Justiční škola v Kroměříži - přijímací řízení
» Udělování milostí v roce 2002
» Exekutorská komora lituje včerejší tragédie a žádá policii o užší spolupráci
» První rok soudních exekucí v Česku
» Aktuální stav na povodněmi nejpostiženějších českých soudech a státních zastupitelstvích
» Sdělení Krajského soudu v Ústí nad Labem
ODKAZY
» další odkazy
» knihovny, nakladatelství
» software, systémy
» rejstříky a databáze
» právní předpisy