knihovny, nakladatelství
     

KNIHOVNY

Právnické fakultní knihovny Praha , Plzeň , Brno
Státní technická knihovna Internetová virtuální knihovna
Národní knihovna České republiky NK
Souborný katalog Univerzity Karlovy
Knihovna Akademie věd ČR Library Information Network
Parlamentní knihovna ČR
Státní vědecké knihovny Ústí nad Labem, Plzeň , Ostrava , Olomouc , Liberec , Kladno , Hradec Kralové , České Budějovice
Státní pedagogická knihovna

Hledáte jinou knihovnu? Zkuste knihovnu knihoven
zahraničí The WWW LAW Virtual Library

Nakladatelství a vydavatelé

Specializované nakladatelství Beck
Právnická literatura ASPI Publishing
Nakladatelství Linde

Nakladatelství ORAC
Verlaf Dashofer Verlaf Dashofer
Slovenské nakladatelstvíMANZ
Ostravské nakladatelství Sagit     
Poslední změna dokumentu: 3. 6. 2002
Na stránkách projektů je vždy tento rozcestník:

Příspěvky nezařazené v projektech:
» Novela občanského soudního řádu a zákon o elektronických úkonech
» Malá glosa k rozsudku pro zmeškání
» Weinbergerův neoistitucionalismus, jeho logika a moderní stát
» Evropská komise připravila pro právníky informační kampaň o spolupráci v občanském právu v EU
» Malá poznámka k řešení pozdních příchodů žáků do hodin
» Prohlášení bývalého ministra spravedlnosti K. Čermáka pro tisk
» Rekodifikace trestního práva hmotného
» Rekodifikace obchodního práva (paragrafové znění + důvodová zpráva)
» Stav české justice
» Justiční škola v Kroměříži - přijímací řízení
» Udělování milostí v roce 2002
» Exekutorská komora lituje včerejší tragédie a žádá policii o užší spolupráci
» První rok soudních exekucí v Česku
» Aktuální stav na povodněmi nejpostiženějších českých soudech a státních zastupitelstvích
» Sdělení Krajského soudu v Ústí nad Labem
ODKAZY
» další odkazy
» knihovny, nakladatelství
» software, systémy
» rejstříky a databáze
» právní předpisy