Sdělení Krajského soudu v Ústí nad Labem
     

Krajský soud v Ústí nad Labem sděluje, že v důsledku povodní je jeho činnost zcela ochromena, a to na dobu nejméně dvou týdnů.

Budova soudu je bez elektřiny, nefungují telefony, faxy ani elektronická pošta.Veškerá jednání nařízená na tyto dny – prozatím do 31.8.2002 - jsou zrušena a budou posléze odročena na náhradní termíny. Na soud nedochází ani pošta.Krajský soud v Ústí nad Labem vyzývá občany, aby omezili svou korespondenci s tímto soudem, a obraceli se na něj jen v neodkladných věcech, kdy je třeba podání podat k přepravě v zájmu zachování lhůt (například odvolání a podobně), a to výlučně prostřednictvím písemných zásilek zasílaných poštou.

     
Poslední změna dokumentu: 19. 8. 2002
Na stránkách projektů je vždy tento rozcestník:

Příspěvky nezařazené v projektech:
» Novela občanského soudního řádu a zákon o elektronických úkonech
» Malá glosa k rozsudku pro zmeškání
» Weinbergerův neoistitucionalismus, jeho logika a moderní stát
» Evropská komise připravila pro právníky informační kampaň o spolupráci v občanském právu v EU
» Malá poznámka k řešení pozdních příchodů žáků do hodin
» Prohlášení bývalého ministra spravedlnosti K. Čermáka pro tisk
» Rekodifikace trestního práva hmotného
» Rekodifikace obchodního práva (paragrafové znění + důvodová zpráva)
» Stav české justice
» Justiční škola v Kroměříži - přijímací řízení
» Udělování milostí v roce 2002
» Exekutorská komora lituje včerejší tragédie a žádá policii o užší spolupráci
» První rok soudních exekucí v Česku
» Aktuální stav na povodněmi nejpostiženějších českých soudech a státních zastupitelstvích
» Sdělení Krajského soudu v Ústí nad Labem
ODKAZY
» další odkazy
» knihovny, nakladatelství
» software, systémy
» rejstříky a databáze
» právní předpisy