První rok soudních exekucí v Česku
     

Praha, 2. října 2002 – K dnešnímu dni, tedy zhruba za rok své činnosti soukromí soudní exekutoři řešili celkem 31 000 nařízených soudních exekucí. Průměrná vymahatelnost, tj. ta část z vymáhané sumy, kterou se pro věřitele podaří skutečně získat, se za tuto dobu pohybuje mezi 60-70%. Na dnešní tiskové konferenci Exekutorské komory České republiky (EK ČR) to za velký úspěch označil její prezident JUDr. Juraj Podkonický, PhD. V letošním roce dostane nové soudní exekutory dalších 7 okresů. Místa v 19 zbývajících okresech se dosud nepodařilo obsadit kvůli nízké odborné úrovni přihlášených uchazečů. V současné době je tak činných 102 soukromých soudních exekutorů. Sedm nových bude jmenováno po té, kdy složí slib do rukou ministra spravedlnosti.

„Pojem dosahovaná vysoká míra vymahatelnosti je zavádějící,“ dodal k tomu Podkonický. „Je totiž nepřímo úměrná výši vymáhané částky, tj. čím vyšší je vymáhaná částka, tím nižší část se v průměru podaří vymoci.“ Např. u pohledávek vůči fyzickým osobám ve výši do 50 000 Kč je vymahatelnost takřka stoprocentní, ale se stoupající sumou prudce klesá. V případě právnických osob podle prezidenta EK ČR nejvíc záleží na tom, zda je společnost aktivní, nebo zda se jedná o tzv. mrtvou firmu.

Největší obtíže exekutorům způsobuje špatné nebo žádné poskytování součinnosti ze strany třetích osob, zejména některých bank, zdravotních pojišťoven a Střediska cenných papírů. Problémem je i součinnost s některými okresními úřady, které vedou registry motorových vozidel a komplikovaný styk s centrálním registrem obyvatel, vedeným ministerstvem vnitra. Tyto instituce by podle zákona měly poskytovat soudním exekutorům informace o majetkových poměrech dlužníků. V praxi ale tento proces zdržují nebo přímo znemožňují různé formální překážky, jako například vyžadování nesmyslně vysokých poplatků za poskytování informací nebo nepřipravenost poskytovat informace elektronickou cestou. „My se bez této kvalitní spolupráce neobejdeme a bez ní jen obtížně naplňujeme očekávání, která do nás byla při schvalování zákona o soudních exekutorech vkládána,“ řekl k tomu JUDr. Vladimír Plášil, člen prezidia EK ČR. Řešením je podle něj změna těch částí zákona, kterou Komora sama iniciovala a která by měla být Parlamentem v nejbližších měsících projednána.

V činnosti soukromých soudních exekutorů existuje pro stát mnoho nevyužitých příležitostí. Zejména v souvislosti s likvidací následků povodní vyzval Podkonický orgány státní správy i samosprávy k větší spolupráci se soudními exekutory při vyklizování obecních bytů po neplatičích a při vymáhání daňových nedoplatků. Tím by chtěla Komora přispět k rychlejšímu zabezpečování náhradního bydlení pro postižené povodněmi a k získání dalších finančních zdrojů pro likvidaci následků povodní. „Stát by nás měl více využívat k tomu, k čemu nás zřídil. Tedy i k tomu, abychom mu pomohli vymoci pohledávky k nimž se nedokáže sám dostat,“ dodal prezident EK ČR. Překvapující je zejména nezájem některých finančních úřadů a to i přesto, že jen za loňský rok se v Česku nepodařilo vybrat celkem 35,5 miliardy Kč na daňových nedoplatcích.

     
Poslední změna dokumentu: 3. 10. 2002
Na stránkách projektů je vždy tento rozcestník:

Příspěvky nezařazené v projektech:
» Novela občanského soudního řádu a zákon o elektronických úkonech
» Malá glosa k rozsudku pro zmeškání
» Weinbergerův neoistitucionalismus, jeho logika a moderní stát
» Evropská komise připravila pro právníky informační kampaň o spolupráci v občanském právu v EU
» Malá poznámka k řešení pozdních příchodů žáků do hodin
» Prohlášení bývalého ministra spravedlnosti K. Čermáka pro tisk
» Rekodifikace trestního práva hmotného
» Rekodifikace obchodního práva (paragrafové znění + důvodová zpráva)
» Stav české justice
» Justiční škola v Kroměříži - přijímací řízení
» Udělování milostí v roce 2002
» Exekutorská komora lituje včerejší tragédie a žádá policii o užší spolupráci
» První rok soudních exekucí v Česku
» Aktuální stav na povodněmi nejpostiženějších českých soudech a státních zastupitelstvích
» Sdělení Krajského soudu v Ústí nad Labem
ODKAZY
» další odkazy
» knihovny, nakladatelství
» software, systémy
» rejstříky a databáze
» právní předpisy