Rekodifikace obchodního práva (paragrafové znění + důvodová zpráva)
     

V rámci procesu rekodifikace českého soukromého práva dochází také ke značným změnám v oblasti práva obchodního. Podle schváleného věcného záměru obchodního zákona bude tento právní předpis navazovat na nově připravovaný občanský zákoník. Autoři obou těchto předpisů považují jim svěřený úkol za obtížný a vyžadující interakci všech oblastí soukromého života. Proto, ač nejen, jsou na těchto webových stránkách uveřejňovány a průběžně aktualizovány veškeré doposud dokončené návrhy, byť pouze v diskusní podobě. Není v silách autorů připomínky rychle zpracovávat, nicméně zaručují, že nezapadnou pod stůl a bude s nimi věcně naloženo. V této souvislosti pouze dodávám, že pro potřeby obchodního zákona byla uveřejněna emailová adresa, kam lze připomínky adresovat (lze i k návrhu zákoníku občanského). Při každé připomínce je však nutné vycházet z posledního uveřejněného textu a dbát nejen věcnou správnost připomínek, ale také dosažených odborných výsledků české právní vědy (obsažené nejen v odborných textech, ale také v důvodové zprávě k návrhu obchodního zákona).

Aktuální verze paragrafového znění (5.11.2003) je ke stažení zde.
Důvodová zpráva je ke stažení ve formátu rtf zde.

Případné návrhy, připomínky či jiné názory zasílejte na bhavel@kop.zcu.cz.

S úctou JUDr. Bohumil Havel

Část připravovaného obchodního zákoníku týkající se družstev.

Aktuální verze paragrafového znění (z 9.9.2003) je ke stažení zde.
Důvodová zpráva je ke stažení ve formátu rtf zde.

Upozornění: Tato verze není v žádném ohledu konečná, probíhají na ní neustálé práce. Materiál dosud neprošel odbornou, stylistickou ani jinou korekturou a nebyl odborně oponován. Veřejnosti se předkládá ze účelem zahájení kvalifikované široké veřejné diskuse o tomto materiálu.
Každá připomínka či návrh jsou vítány - thomas@kop.zcu.cz.

S úctou JUDr. Tomáš Dvořák

     
Poslední změna dokumentu: 10. 11. 2003
Na stránkách projektů je vždy tento rozcestník:

Příspěvky nezařazené v projektech:
» Novela občanského soudního řádu a zákon o elektronických úkonech
» Malá glosa k rozsudku pro zmeškání
» Weinbergerův neoistitucionalismus, jeho logika a moderní stát
» Evropská komise připravila pro právníky informační kampaň o spolupráci v občanském právu v EU
» Malá poznámka k řešení pozdních příchodů žáků do hodin
» Prohlášení bývalého ministra spravedlnosti K. Čermáka pro tisk
» Rekodifikace trestního práva hmotného
» Rekodifikace obchodního práva (paragrafové znění + důvodová zpráva)
» Stav české justice
» Justiční škola v Kroměříži - přijímací řízení
» Udělování milostí v roce 2002
» Exekutorská komora lituje včerejší tragédie a žádá policii o užší spolupráci
» První rok soudních exekucí v Česku
» Aktuální stav na povodněmi nejpostiženějších českých soudech a státních zastupitelstvích
» Sdělení Krajského soudu v Ústí nad Labem
ODKAZY
» další odkazy
» knihovny, nakladatelství
» software, systémy
» rejstříky a databáze
» právní předpisy