Rekodifikace trestního práva hmotného
     

Přinášíme Vám aktuální návrh trestního zákoníku (i s důvodovou zprávou) a návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, taktéž s důvodovou zprávou.

Paragrafové znění návrhu trestního zákoníku je ke stažení zde.
Důvodová zpráva je ke stažení zde.

Paragrafové znění návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim je ke stažení zde.
Důvodová zpráva je ke stažení zde.

     
Poslední změna dokumentu: 30. 10. 2003
Na stránkách projektů je vždy tento rozcestník:

Příspěvky nezařazené v projektech:
» Novela občanského soudního řádu a zákon o elektronických úkonech
» Malá glosa k rozsudku pro zmeškání
» Weinbergerův neoistitucionalismus, jeho logika a moderní stát
» Evropská komise připravila pro právníky informační kampaň o spolupráci v občanském právu v EU
» Malá poznámka k řešení pozdních příchodů žáků do hodin
» Prohlášení bývalého ministra spravedlnosti K. Čermáka pro tisk
» Rekodifikace trestního práva hmotného
» Rekodifikace obchodního práva (paragrafové znění + důvodová zpráva)
» Stav české justice
» Justiční škola v Kroměříži - přijímací řízení
» Udělování milostí v roce 2002
» Exekutorská komora lituje včerejší tragédie a žádá policii o užší spolupráci
» První rok soudních exekucí v Česku
» Aktuální stav na povodněmi nejpostiženějších českých soudech a státních zastupitelstvích
» Sdělení Krajského soudu v Ústí nad Labem
ODKAZY
» další odkazy
» knihovny, nakladatelství
» software, systémy
» rejstříky a databáze
» právní předpisy