software, systémy
     

V tomto přehledu jsou odkazy na právnický software, jehož lokalní či síťová instalace přináší uživateli uplný či částečný přehled o právních předpisech. Též jsou zde uvedeny odkazy na produkty související s výkonem právnického povolání, či odkazy na produkty podobné. Jejich přehled není úplný a odráží pouze subjektivní pohled naší redakce, neklademe si za cíl jejich komparaci.

informační systémy

Originální právní informační systém LEGSYS Galaxy
Automatizovaný systém právních informací ASPI
Právní informační systém LexDATA
ISAP.vlada.cz Informační Systém pro aproximaci Práva
Ekonomicko-Právní Informační Systém EPIS
Velký právní informační systém PRÁVNÍ infoDISK
Soubor právních předpisů pro Windows WINLEX
Právní předpisy Sbírky zákonů i v současném znění od roku 1945 www.fulsoft.cz

právní smlouvy,vzory a podání v elektronické podobě

Komentované vzory smluv a podání INZAG, k.s. SKLENDA - elektronická právní knihovna, vzory právních smluv VPS , vzory smluv právnických osob VSPO , žaloby

ostatní

FinKalk 2001
- sada specializovaných kalkulaček pro různé výpočty (úroky z prodlení, advokatní tarif, notářské poplatky, ap.). Pokračovatel programu AdvoKalk 96. Podatelna 2001 - elektronická kniha pošty.
     
Poslední změna dokumentu: 17. 9. 2004
Na stránkách projektů je vždy tento rozcestník:

Příspěvky nezařazené v projektech:
» Novela občanského soudního řádu a zákon o elektronických úkonech
» Malá glosa k rozsudku pro zmeškání
» Weinbergerův neoistitucionalismus, jeho logika a moderní stát
» Evropská komise připravila pro právníky informační kampaň o spolupráci v občanském právu v EU
» Malá poznámka k řešení pozdních příchodů žáků do hodin
» Prohlášení bývalého ministra spravedlnosti K. Čermáka pro tisk
» Rekodifikace trestního práva hmotného
» Rekodifikace obchodního práva (paragrafové znění + důvodová zpráva)
» Stav české justice
» Justiční škola v Kroměříži - přijímací řízení
» Udělování milostí v roce 2002
» Exekutorská komora lituje včerejší tragédie a žádá policii o užší spolupráci
» První rok soudních exekucí v Česku
» Aktuální stav na povodněmi nejpostiženějších českých soudech a státních zastupitelstvích
» Sdělení Krajského soudu v Ústí nad Labem
ODKAZY
» další odkazy
» knihovny, nakladatelství
» software, systémy
» rejstříky a databáze
» právní předpisy