Aktuální stav na povodněmi nejpostiženějších českých soudech a státních zastupitelstvích
     

Na odstraňování okamžitých škod, na čištění a další sanační práce obdrželo Ministerstvo spravedlnosti ze státního rozpočtu celkem 5 miliónů Kč. Tato částka však pokryje jen zcela bezprostřední výdaje resortu. Financování všech zbývajících nákladů na obnovení plné funkčnosti justice bude muset resort řešit v rámci svého letošního rozpočtu tím, že změní své investiční priority. Potřeby zaplavených soudů a státních zastupitelství budou uspokojovány přednostně.

P r a h a

Celkové škody, které povodně napáchaly v resortu Ministerstva spravedlnosti, se odhadují na 80 – 90 miliónů Kč. K povodněmi nejpostiženějším místům patří Krajský a Okresní soud v Ústí nad Labem a Krajský soud a Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích. Na ostatních soudech a státních zastupitelstvích vznikly sice dočasné potíže, které jsou v těchto dnech již postupně odstraněny.

Ústí nad Labem

Kvůli zatopení se ocitl Krajský soud v Ústí nad Labem zcela mimo provoz. Podle posledních závěrů statika je jeho budova až do odvolání uzavřena pro veřejnost vzhledem k trhlinám objeveným ve zdi. V budově soudu byly totálně zatopeny sklepy, v nichž se archivovaly spisy a jednací síně nalézající se v přízemí budovy. V současné době je z budovy stále ještě vyváženo bahno, probíhá tu vysoušení a sanační práce.

Pracovníkům obou soudů – tedy krajského i okresního, který ovšem nebyl tak těžce zasažen – se podařilo vpředvečer povodně vlastními silami zachránit tisíce všech tzv. „živých“ soudních spisů, které ručně doslova na zádech vynosili do vyšších pater budov. Navíc dokázali spisy uložit tak, že už dnes jsou schopni v nich vyhledávat, což je předpokladem toho, aby se v provizoriu v dohledné době opět mohlo začít soudit. Svým uvážlivým jednáním ušetřili státu značné finanční prostředky.

Nepodařilo se však už zachránit nábytek v cca 60 kancelářích a 6 – 7 jednacích síních, naopak zachráněna byla veškerá bezpečnostní technika. Vedení soudu hodnotí jako významnou pomoc Justiční stráže a vězňů z věznice v Teplicích.

Již v nejbližších dnech začnou být opět nařizována soudní jednání. Pro občanskoprávní spory se vedení KS podařilo získat celkem 5 náhradních jednacích síní v budově hejtmanství a krajského úřadu. Trestní řízení se budou konat na okresních soudech v Teplicích, Děčíně, Litoměřicích a v Mostu. O osmi dalších náhradních jednacích síních se jedná s Českou národní bankou, která vlastní, ale v tuto chvíli neužívá, jinak zcela funkční budovu v Ústní nad Labem. Právě v jejích prostorách by mohly být projednávány obchodní spory.

České Budějovice

Přestože prostory Krajského soudu a Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích byly povodněmi též značně zasaženy, na obou místech nemusel být díky obětavosti zaměstnanců provoz přerušen. I zde byly především zachraňovány tzv. „živé“ soudní spisy. Bude nutné rekonstruovat spisovny ve vnitřním traktu soudu, které jsou staticky narušeny. Mimo provoz zůstává však jednací síň soudu v prvním patře. Šlo o největší síň určenou pro projednávání skupinových trestních věcí, která umožňovala vyslechnout utajovaného svědka a byla využívána i pobočkou KS v Táboře.

Soudní jednání vyžadující velkou jednací síň budou proto po dohodě probíhat v budově Okresního soudu v Českých Budějovicích.

V budově Krajského státního zastupitelství je jeví jako nutnost urychlená rekonstrukce plynové kotelny.

     
Poslední změna dokumentu: 29. 8. 2002
Na stránkách projektů je vždy tento rozcestník:

Příspěvky nezařazené v projektech:
» Novela občanského soudního řádu a zákon o elektronických úkonech
» Malá glosa k rozsudku pro zmeškání
» Weinbergerův neoistitucionalismus, jeho logika a moderní stát
» Evropská komise připravila pro právníky informační kampaň o spolupráci v občanském právu v EU
» Malá poznámka k řešení pozdních příchodů žáků do hodin
» Prohlášení bývalého ministra spravedlnosti K. Čermáka pro tisk
» Rekodifikace trestního práva hmotného
» Rekodifikace obchodního práva (paragrafové znění + důvodová zpráva)
» Stav české justice
» Justiční škola v Kroměříži - přijímací řízení
» Udělování milostí v roce 2002
» Exekutorská komora lituje včerejší tragédie a žádá policii o užší spolupráci
» První rok soudních exekucí v Česku
» Aktuální stav na povodněmi nejpostiženějších českých soudech a státních zastupitelstvích
» Sdělení Krajského soudu v Ústí nad Labem
ODKAZY
» další odkazy
» knihovny, nakladatelství
» software, systémy
» rejstříky a databáze
» právní předpisy