Exekutorská komora lituje včerejší tragédie a žádá policii o užší spolupráci
     

Exekutorská komora České republiky hluboce lituje včerejšího postřelení vykonavatele soudního exekutora v Holešově na Kroměřížsku. ...Tento případ je důkazem stále rostoucí agresivity pachatelů trestné činnosti v České republice. Za šest let, kdy institut soudních exekutorů existuje na Slovensku, tam k žádnému podobnému případu nedošlo,... uvedl k tomu JUDr. Juraj Podkonický, prezident Exekutorské komory České republiky.

Tento případ brutálního útoku však ani zdaleka není ojedinělý. Komora registruje celou řadu slovních i fyzických napadení soudních exekutorů. Na Moravě byl jeden soudní exekutor dlužníkem několik hodin násilím držen v uzamčené místnosti. V jiném případě byli přivolaní příslušníci policie pokousáni psem povinného. V Ostravě byl soudní exekutor zablokován ve svém voze, do kterého mu dlužníci průduchy stříkali slzný plyn. „Všem našim členům doporučíme, aby od nynějška veškeré tzv. mobilární exekuce, tj. takové, kdy exekutor navštěvuje dlužníka, probíhaly pouze za asistence policie,“ řekl prezident Exekutorské komory. Tato možnost vyplývá i ze zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti, který říká, že policie je na žádost soudního exekutora povinna poskytnout mu součinnost a ochranu. „Jsme si vědomi, že toto doporučení může paralyzovat soudní exekuce, protože kapacita policie je plně vytížena. V konečném důsledku tak může dojít k opětovnému snížení vymahatelnosti práva. Životy a zdraví našich členů a jejich zaměstnanců jsou však přednější.“

Problémy se součinnostmi jsou obecně největší překážkou hladkého průběhu soudních exekucí u nás. Klacky pod nohy exekutorům hází zejména finanční úřady, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení, banky a stavební spořitelny. Exekutorská komora proto iniciuje změnu zákona, která by měla posílit pozici soudních exekutorů natolik, aby jejich postavení bylo stejně nedotknutelné jako je tomu v jiných evropských zemích. „Včerejší případ je tragédií, která by měla zákonodárcům ukázat, že na změnu zákona, na kterou poukazuje Exekutorská komora již několik měsíců, dozrál čas,“ uzavřel prezident komory JUDr. Juraj Podkonický.

     
Poslední změna dokumentu: 27. 11. 2002
Na stránkách projektů je vždy tento rozcestník:

Příspěvky nezařazené v projektech:
» Novela občanského soudního řádu a zákon o elektronických úkonech
» Malá glosa k rozsudku pro zmeškání
» Weinbergerův neoistitucionalismus, jeho logika a moderní stát
» Evropská komise připravila pro právníky informační kampaň o spolupráci v občanském právu v EU
» Malá poznámka k řešení pozdních příchodů žáků do hodin
» Prohlášení bývalého ministra spravedlnosti K. Čermáka pro tisk
» Rekodifikace trestního práva hmotného
» Rekodifikace obchodního práva (paragrafové znění + důvodová zpráva)
» Stav české justice
» Justiční škola v Kroměříži - přijímací řízení
» Udělování milostí v roce 2002
» Exekutorská komora lituje včerejší tragédie a žádá policii o užší spolupráci
» První rok soudních exekucí v Česku
» Aktuální stav na povodněmi nejpostiženějších českých soudech a státních zastupitelstvích
» Sdělení Krajského soudu v Ústí nad Labem
ODKAZY
» další odkazy
» knihovny, nakladatelství
» software, systémy
» rejstříky a databáze
» právní předpisy