právní předpisy
     

Odkazy na právní předpisy

Především je zdarma dostupný stejnopis sbírky zákonů na serveru Ministerstva vnitra (formát ZIP a PDF od roku 1999).

Databázové aplikace s vyhledáváním

» Sbírka zakonů v systému LexDATA - http://www.lexdata.cz
» Texty předpisů ze Sbírky zákonů a Finančního zpravodaje zdarma včetně anotací vybraných předpisů - www.Sagit.cz
» Přehled předpisů dle - Archivace s.r.o.
» Sbírka zákonů ČR - www.sbirka.cz
» Vyhledávání dle - Moraviapress a.s.
» Aktuální předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v systému ASPI
» Právní předpisy Sbírky zákonů i v současném znění od roku 1945 www.fulsoft.cz
» Projekt "zákony-online" - zde

Právní předpisy obecně

» Vybrané právní předpisy - Martin Wastl
» Některé důležité zákony dle Poslanecké sněmovny
» Společnost pro církevní právo - konfesní právo (od roku 1945 v plných textech...), jiné dokumenty z oblasti církevního a konfesního práva

Další předpisy oborově

» Pracovně-právní legislativa v podání - Markl
» Právní předpisy vztahující se k práci Národního bezpečnostního úřadu - NBÚ
» Právní předpisy související s právem průmyslového vlastnictví - ÚPV
» Ekologická legislativa - zde
» Etické kodexy v medicíně - zde
» Zákony vztahující se k právům dítěte - přehled

     

Některé prameny jsou rovněž dostupné prostřednictvím jednotlivých projektů na juristic.cz.

Poslední změna dokumentu: 31. 5. 2005
Na stránkách projektů je vždy tento rozcestník:

Příspěvky nezařazené v projektech:
» Novela občanského soudního řádu a zákon o elektronických úkonech
» Malá glosa k rozsudku pro zmeškání
» Weinbergerův neoistitucionalismus, jeho logika a moderní stát
» Evropská komise připravila pro právníky informační kampaň o spolupráci v občanském právu v EU
» Malá poznámka k řešení pozdních příchodů žáků do hodin
» Prohlášení bývalého ministra spravedlnosti K. Čermáka pro tisk
» Rekodifikace trestního práva hmotného
» Rekodifikace obchodního práva (paragrafové znění + důvodová zpráva)
» Stav české justice
» Justiční škola v Kroměříži - přijímací řízení
» Udělování milostí v roce 2002
» Exekutorská komora lituje včerejší tragédie a žádá policii o užší spolupráci
» První rok soudních exekucí v Česku
» Aktuální stav na povodněmi nejpostiženějších českých soudech a státních zastupitelstvích
» Sdělení Krajského soudu v Ústí nad Labem
ODKAZY
» další odkazy
» knihovny, nakladatelství
» software, systémy
» rejstříky a databáze
» právní předpisy